Produkter

  Golv

  Golven är nedtorkade till ca 8-10%. Allt sorteras förhand vilket resulterar i fina golv i bra kvalité. Vi kan även göra golv i andra dimensioner dessa är standardmåtten.
  Trä är ett levande material. Golv och paneler inomhus i uppvärmda utrymmen rör sig beroende på luftfuktighet. Vill man minimerar springorna bör slätspont som ska användas som golv eller panel i uppvärmda utrymmen få klimatisera sig ca en vecka innan man sätter fast dom.

  Här hittar ni även trall i kärnrik Gotlandsfuru.

  Siffror inom parantes är byggmått.

  Alla priser är inklusive moms.

  Slätspont 20 mm

 • 20x93(84) Pris = 32.00/m2 380.80/m (Beställningsvara)
 • 20x118(108) Pris = 41.00/m 377.20/m2(Beställningsvara)
 • 20x143(134) Pris = 51.00/m 382.50/m2(Beställningsvara)
 • 20x165(156) Pris = 67.00/m 428.80/m2(Beställningsvara)
 • 20x190(181) Pris = 79.00/m 434.50/m2(Beställningsvara)
 • Slätspont 25 mm

 • 25x93(84) Pris = 464.10/m2(Beställningsvara)
 • 25x118(108) Pris = 478.40/m2(Beställningsvara)
 • 25x143(134) Pris =480.00/m2(Beställningsvara)
 • 25x165(156) Pris =563.20/m2(Beställningsvara)
 • Slätspont 30 mm

 • 30x93(84) Pris = 700/m2 (Beställningsvara)
 • 30x118(108) Pris = 700/m2 (Beställningsvara)
 • 30x143(134) Pris = 700/m2 (Beställningsvara)
 • 30x165(156) Pris = 770/m2 (Beställningsvara)
 • 30x190(181) Pris = 770/m2 (Beställningsvara)
 • 30x215(206) Pris = 820/m2 (Beställningsvara)
 • Trall i kärnrik Gotlandsfuru.

 • 27x120 Pris = 45.00/m
 • 27x145 Pris = 60.00/m (Beställningsvara)
 • 33x145 Pris = 72.00/m (Beställningsvara)
 • Loftgolv

  Loftgolven är ej extra nedtorkade

 • 27x120(110)(furu) Pris = 275.00/m2 (Beställningsvara)
 • 27x145(136)(furu) Pris = 275.00/m2 (Beställningsvara)
 • 27x120(110)(furu högre kvalité) Pris = 420.00/m2 (Beställningsvara)
 • 27x145(136)(furu högre kvalité) Pris = 420.00/m2 (Beställningsvara)
 • 34x120(110)(gran) Pris = 325.00/m2
 • 34x145(136)(gran) Pris = 325.00/m2
 • Slätspont Ekonomi

  Ekonomigolven är tillverkade i samma fina kvalité som våra andra golv men det förekommer t.ex. kvisturslag och sprickor går att läggas som dom är eller kapar man bort defekterna och får ett fint golv.

  Går ej att beställa utan kommer fram efterhand.

  20 mm

 • 20x93(84) Pris = 176.0/m2
 • 20x118(108) Pris = 188.6/m2
 • 20x143(134) Pris = 191.2/m2
 • 25 mm

 • 25x93(84) Pris = 232.1/m2
 • 25x118(108) Pris = 239.2/m2
 • 25x143(134) Pris = 240.0/m2
 • 25x165(156) Pris = 281.6/m2
 • 30 mm

 • 30x93(84) Pris = 350.0/m2
 • 30x118(108) Pris = 350.0/m2
 • 30x143(134) Pris = 350.0/m2
 • 30x165(156) Pris = 350.0/m2
 • 30x190(181) Pris = 350.0/m2