Produkter

  Golv

  Golven är nedtorkade till ca 8-10%. Allt sorteras förhand vilket resulterar i fina golv i bra kvalité. Vi kan även göra golv i andra dimensioner dessa är standardmåtten.
  Trä är ett levande material. Golv och paneler inomhus i uppvärmda utrymmen rör sig beroende på luftfuktighet. Vill man minimerar springorna bör slätspont som ska användas som golv eller panel i uppvärmda utrymmen få klimatisera sig ca en vecka innan man sätter fast dom.

  Här hittar ni även trall i kärnrik Gotlandsfuru.

  Siffror inom parantes är byggmått.

  Alla priser är inklusive moms.

  Slätspont 20 mm

 • 20x93(84) Pris = 31.00/m2 368.90/m (Beställningsvara)
 • 20x118(108) Pris = 40.00/m 368.00/m2(Beställningsvara)
 • 20x143(134) Pris = 49.00/m 367.50/m2(Beställningsvara)
 • 20x165(156) Pris = 65.00/m 416.00/m2(Beställningsvara)
 • 20x190(181) Pris = 76.00/m 418.00/m2(Beställningsvara)
 • Slätspont 25 mm

 • 25x93(84) Pris = 452.20/m2(Beställningsvara)
 • 25x118(108) Pris = 450.80/m2(Beställningsvara)
 • 25x143(134) Pris =450.00/m2(Beställningsvara)
 • 25x165(156) Pris =535.04/m2(Beställningsvara)
 • Slätspont 30 mm

 • 30x93(84) Pris = 660/m2 (Beställningsvara)
 • 30x118(108) Pris = 660/m2 (Beställningsvara)
 • 30x143(134) Pris = 660/m2 (Beställningsvara)
 • 30x165(156) Pris = 730/m2 (Beställningsvara)
 • 30x190(181) Pris = 730/m2 (Beställningsvara)
 • 30x215(206) Pris = 780/m2 (Beställningsvara)
 • Trall i kärnrik Gotlandsfuru.

 • 27x120 Pris = 43.00/m (Beställningsvara)
 • 27x145 Pris = 57.00/m (Beställningsvara)
 • 33x145 Pris = 68.00/m (Beställningsvara)
 • Loftgolv

  Loftgolven är ej extra nedtorkade

 • 27x120(110)(furu) Pris = 275.00/m2 (Beställningsvara)
 • 27x145(136)(furu) Pris = 275.00/m2 (Beställningsvara)
 • 27x120(110)(furu högre kvalité) Pris = 420.00/m2 (Beställningsvara)
 • 27x145(136)(furu högre kvalité) Pris = 420.00/m2 (Beställningsvara)
 • 34x120(110)(gran) Pris = 325.00/m2
 • 34x145(136)(gran) Pris = 325.00/m2